Проекти - Проект "Аз и ти - палитра от чистота, единство и красота" към ЦОИДУЕМ - гр. София


   В продължение на 22 месеца / от 10.2017г. до 07.2019г./ НУ "Иван Вазов" реализира дейностите про проект "Аз и ти - палитра от чистота, единство и красота", финансиран от ЦОИДУЕМ - гр. София по КП 33.16-2017, Договор №БС-33.16-2-008/03.10..2017г. Приоритет бе обхващането и задържането на децата и учениците с нисък социален статус, намаляване броя на отсъствията, премахване на различията, възпитание в толерантност и взаимно уважение. Реализирни бяха дейностите:

  - Извеждане на деца и ученици от обособената етническа махала, с преодоляване на сегрегацията, чрез осигуряване на безплатен транспорт до училище и обратно;

  - Допълнително обучение за овладяване на българския език и математиката;

  - Допълнително обучение за подготовка за НВО-4 клас;

  - Клуб "Аз съм българче"- усвояване на българския език с четене, преразказване, драматизиране на приказки, разучаване на стихове, рецитиране. Клубът участва в изяви в гр.Дряново, гр. Дългопол и гр. Сопот и получи грамоти за представянията си.

Реализираните проектни дейности са на обща стойност - 30 617,51 лева.

Вижте още:

- Презентация

Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design