Новини


Обучения на учители и ученици по проект "№BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"


По проект №BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха проведени обучения на учители и ученици за работа в електронна среда. Всички бяха запознати с платформата Classroom. Разиграха се ситуации по време на обученията за работа в електронна среда.Прикачени файлове:

-
Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design