Новини


Обучение на ротационен принцип от 22.10.21г.


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и заповед на Началника на РУО - гр. Варна учебните занятия в НУ "Иван Вазов"-гр. Дългопол преминават на ротационен принцип. От утре 22.10.21г. до 28.10.21г. в електронна среда ще се обучават учениците от 2а, 2б и 3 клас. Децата от подготвителна група и учениците от 1а, 1б и 4 клас остават на присъствено обучение.
От 29.10.21г. до 04.11.21г. в електронна среда ще се обучават учениците от 1а, 1б и 4 клас.
За учениците от 2а, 2б и 3 клас от 29.10.21г. се възстановяват присъствените учебни занятия.Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design