Новини


Проект "Образование за утрешния ден"


В НУ "Иван Вазов" са сформирани два клуба по Проект "Образование за утрешния ден", които започнаха дейността си от месец януари 2020г. и продължават през учебната 2020/2021г. Това са:

1. "В света на информационните технологии" и

2. "В света на компютрите".

Програмите, по които работят клубовете, са за придобиване на базови компютърни умения. Заложени са теми за безопасна работа в интернет; основни заплахи за компютърните системи; начални знания за програмите Paint и Word; създаване, форматиране и запазване на информация в компютъра.

 Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design