Новини

Обява за свободно работно място - образователен медиаторПомощ за нуждаещите се семейства - 15.04.2020 г.

Педагогическият съвет при НУ „Иван Вазов“ - гр. Дългопол взе решение, което бе предложено и гласувано на...

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ - 29.04.2020 г.

Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол организира и раздаде на родителите на децата и учениците...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design