Новини

Обучения на учители и ученици по проект "№BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

По проект №BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха проведени обучения...

Възобновяване на присъствените учебни занятия

От 06.02.2024г. /вторник/ се възобновяват присъствените учебни занятия.Обучение в онлайн среда

Присъствените учебни занятия се преустановяват за периода 31.01 - 02.02.2024г. 
Преминава се на обучение в електронна...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design