Новини


Обучения на учители и ученици по проект "№BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

По проект №BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха проведени обучения...повече


Възобновяване на присъствените учебни занятия

От 06.02.2024г. /вторник/ се възобновяват присъствените учебни занятия.

повече

Обучение в онлайн среда

Присъствените учебни занятия се преустановяват за периода 31.01 - 02.02.2024г. 
Преминава се на обучение в електронна...повече


Покана за учредително събрание на Обществения съвет

повече

Кандидатстване с проект по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ 04.07.23г.

НУ "Иван Вазов" подготвя проектно предложение по НП "Заедно в изкуствата и спорта" за учебната 2023 / 2024 г. Предвижда...повече


Съобщения

Данни за контакт

НУ "Иван Вазов"

адрес:гр. Дългопол,
община Дългопол
обл. Варна
ул. "Иван Вазов" N 11
пощ.код:9250
сл.тел.:0517 2 22 83

Директор:
Цвета Костова
тел:0882 521 361
Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design